A crescut într-un cămin al credinţei şi al muncii asidue

Draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc

O, podoaba sfinţilor! Rugăciunea Sfântului Roman Sfântă Maică Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, Maica noastră cea bună, cea în-găduitoare, fi cu noi şi ne ajută ca odinioară pe plăcutul tău Roman, a face şi noi cântare de laudă în sufletul nostru pentru scump fiul Tău şi Dumnezeul nostru.

Învaţă-ne, Maică scumpă, a aduce prin cântare şi prin vorbire, slavă lui Dumnezeu, întru întreita Sa faţă, ca astfel, sufletul să ni-l scăpăm de la pieire şi să intrăm în căile cele lumi-noase ale mântuirii.

salut tristete

Ajută-ne, Maica noastră cea dragă de asemenea să putem să ne potrivim viaţa după sfânta învăţătură a domnului Hristos, ca astfel între cântare şi între purtare asemănare de-săvârşită să fie, că sfântă eşti Maică şi Ţie cu dragoste şi cu smerenie ne închinăm acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Cristos a înviat! S-au cutremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet Un duşman au draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc în fiul dulgherului din Nazaret El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pieirea nimănui Desculţ pe jos colindă lumea şi mulţi hulesc în urma Lui Şi mulţi cu pietre îl alungă şi râd de El ca de-un smintit Iisus zâmbeşte tuturora Atotputernic şi smerit.

El orbilor le dă lumină şi muţilor le dă cuvânt Pe cei infirmi îi întăreşte, pe morţi îi scoală din mormânt Şi tuturora deopotrivă împarte darul său ceresc Şi celor care cred într-însul şi celor cel batjocoresc.

Love, romance and relationship quotes for your soul

Urască-l cei fără de lege, ce-i pasă Lui de ura lor? Draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc a venit s-aducă pacea şi înfrăţirea tuturor. Din toată lumea asupriţii în jurul Lui s-au îngrămădit Şi vijeliile de patimi la glasul Lui au amuţit. Au râs şi Te-au scuipat în faţă, din spini cunună Ţi-au făcut Şi în deşarta lor trufie stăpâni asupră-ţi s-au crezut. Şi valuri nemaipomenite peste pământ se împânzesc Ducând dreptate şi iubire şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric şi nimeni nu v-a mângâiat Din lunga voastră îngenunchere, sculaţi Cristos a înviat! Rozariul Lunea şi Joia: Misterele de bucurie 1.

Rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Buna Vestire. Iisuse îţi mulţumesc şi mă închin Ţie că ai voit să iei trup omenesc din Sfânta Fecioară.

El nu ştia că, în acea călătorie scurtă, urma să aibă o experienţă care avea să-i schimbe viaţa. În timp ce străbătea călare drumul din oraşul în care locuia, Mantua, Ohio, el a întâlnit un bărbat care era, de asemenea, călare. Acel bărbat, pe care-l chema David W. Patten, fusese rânduit recent apostol al Domnului Isus Hristos.

Maică Sfântă dă-mi să fiu smerit ca tine, ca Iisus să vină şi în mine. Cercetarea Sfintei Elisabeta. Fecioară Sfântă, cercetează cu Iisus sufletul meu. Dă-mi iubire faţă de aproapele. Naşterea lui Iisus. Iisuse pruncule, vino şi în ieslea inimii mele.

  1. Dieta de de calorii pe zi - Dietă & Fitness > Dieta - talksaboutphotography.nl
  2. Trizna din trei morți este o rugăciune miraculoasă.
  3. Blog | Școala de Slăbit
  4. Ajutorrr!!!!! cum sa slabesc in cat mai scurt timp? | Forumul Medical ROmedic
  5. Vreau sa slabesc 10 kg
  6. Pierdere eficientă în greutate în 40 de ani
  7. Normal că da, îmi spui.
  8. Dupa Draga Copac, Pe Radu l-am cunoscut acum vreo 2 ani si ceva prin prisma serviciului meu marketing la cel mai mare lant de fitness din Romania.

Prea curată Fecioară, dăruieşte-mi să iubesc sărăcia. Întâmpinarea Domnului.

dieta eficienta pentru pierderea in greutate sfaturi de slăbit în funcție de islam

Prin mâinile ei mă dăruiesc şi eu ţie. Fă-mă Maică Sfântă, ascultător şi supus. Maria îl regăseşte pe Iisus în biserică.

Iisuse, Lumina cea Adevărată, dăruieşte-mi să iubesc Sfânta Biserică şi învăţătura sfântă. Maică Fecioară, ajută-mă să nu pierd nicio-dată pe Iisus din sufletul meu.

rugăciunea de a spune să piardă în greutate ajută-mă să slăbesc cât mai repede

Marţea şi Vinerea: 1. Agonia lui Iisus. Iisuse, păcatele mele Ţi-au pricinuit sudorile de sânge.

Dieta de 1000 de calorii pe zi

Dăruieşte-mi Maică Sfântă durere pentru păcatele mele. Biserica lui Iisus. Iisuse milostive crud ai suferit pentru păcatele noastre trupeşti. Fe-cioară Preacurată, dăruieşte-mi darul să mă lepăd de poftele trupeşti. Iisus, încoronat cu spini. Iisuse împărate, cununa de spini sunt păcatele mele de mândrie şi gândurile rele. Fecioară Sfântă, dă-mi gânduri curate. Iisus îşi duce crucea.

Corelarea aspectelor ecleziastice, academice, și politice

Iisuse dăruieşte-mi putere să duc cu încredere crucea vieţii mele. Fecioară Maică, întăreşte-mă şi mângâie-mă pe calea crucii. Răstignirea şi moartea lui Iisus. Iisuse răstignit pe cruce, întoarce pe păcătoşi cum ai întors pe tâlharul de pe cruce. Fecioară îndurată, dăruieşte-mi să iubesc pe Iisus. Miercuri, Sâmbătă şi Duminică: Misterele de mărire 1. Învierea lui Iisus.

Servicii divine

Iisuse împăratul măriri, ajută-mă să înviez din moartea păcatelor. Fecioară Preafericită, dăruieşte-mi credinţă tare şi vie.

Înălţarea lui Iisus la cer. Iisuse biruitorule, pregăteşte-mi şi mie un loc lângă Tine în cer. Maică bună, păzeşte-mă de păcate. Pogorârea Sfântului Duh. Iisuse biruitorule, luminează-mă şi întăreşte-mă cu duhul Tău cel Sfânt. Fecioară Preafericită fă-mă un mic apostol al Împărăţiei lui Iisus. Adormirea Maicii Domnului şi ridicarea ei la ceruri.

Preasfântă Marie, Maica noastră, fi lângă mine în ceasul morţii, ca să am o moarte sfântă ca Adormirea ta. Încoronarea Mariei în cer.

dieta e saúde vreau sa slabesc 5 kg intr- o saptamana tpu

Fecioară, Maria, regină a cerului şi a pământului dăruieşte-mi harul să te slujesc aici, ca să mă bucur cu tine în rai. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-ne nouă greşelile noastre şi sfinţeşte năzuinţa noastră neputincioasă de a ne face vrednici de Tine.

Această rugăciune ajută la stabilirea unei vieți personale și la crearea unei familii.

Tu, Doamne poţi face din vasul slab unul plin de puterea Ta sfântă. Stau dar şi eu la picioarele Tale şi rog îndurarea Apa de castraveti pentru slabit să se milostivească şi de mine, sfinţind puţinătatea mea şi făcând-o aşadar primitoare de o învrednicire mai mare.

Suntem, Doamne, nu numai slabi în cele bune, ci suntem şi tari în cele rele: bârfeli, sudalme, ambiţii, porniri, invidii, lăcomii, griji de ale lumii, sete de bun nume, dorinţe de prea-mărire, gânduri ascunse şi câte alte păcătoşenii de acestea.

Şi numai Tu poţi să ne go-leşti fiinţa de atâtea stricăcioase apucături rele şi adânc pierzătoare de suflet.

Vino, Doamne, cu sfânta Ta mână şi goneşte duhurile cele rele care stăpânesc vrăj-maşe trupul şi sufletul draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc. Fă-ne din nou Iisuse, copii Tăi dându-ne lumină albă în suflet, îndemn bun cugetu-lui, iubire în toată fiinţa noastră, că Tu singur eşti puternic şi fără Tine nu putem face ni-mic, Doamne al nostru, prea mărit şi iubit, acum şi în vecii vecilor.

Public Orthodoxy (Ortodoxia Publică)

Maica noastră cea bună şi cea iubitoare, pururea curată Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât heruvimii şi mai cinstită de-cât serafimii, fi preamărită şi de mine, păcătosul, care cad la tine şi plângând te rog să-mi ajuţi să mă ridic din păcatul meu. O, maică dulce şi sfântă a noastră a păcătoşilor, rugămu-ne a mai răbda şi a nu ne alunga de cum să slăbești cu 30 kg Tine!

lipostop cu cafea verde fustă maxi de slăbire

Ci, mai vârtos, ne primeşte şi ne ocroteşte împotriva răului, care necon-tenit ne urmăreşte, voind a ne cuprinde pentru totdeauna. Milostiveşte-te Maică sfântă, de noi şi nu ne lăsa! Cădem la Tine şi draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc mai voim să plecăm de la Tine! Spală-ne, Maică, de murdăria păcatelor şi dă-ne lacrimi cu care să pu-tem nădăjdui la milostivirea scump Fiului tău, care a venit în lume draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc mântuiască pe cei pă-cătoşi, dintre care, cel dintâi sunt eu.

Bună Maică, fi cu noi şi nu ne lăsa, ca şi noi, să putem să-ţi cântăm slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, inima cea iubitoare, lăcaşul cel sfânt al dragostei fără de margini, fi cu noi şi nu ne lăsa! Doamne, Doamne de-ar fi să socoteşti după mulţimea fărădelegilor noastre, scăpare n-am mai avea, dar milostivirea Ta, Doamne, necuprinsă fiind, nădejde căpătăm că ne vei ierta şi ne vei lăsa să ne ridicăm spre inima Ta, Doamne, ca acolo să putem să ne odihnim în uşurare şi în binecuvântare.

Doamne, Iisuse Hristoase, lumina lumii, învredniceşte-ne a grăi şi noi cuvânt de sfântă propovăduire în numele Tău şi a duce pe căile de lumină ale credinţei, pe cei care la atâţia idoli pierzători se închină. Pune Doamne în gura noastră cuvânt fierbinte de mărturi-sire şi adâncă cutremurare în duh, pentru ca în felul acesta să fim şi noi nişte smeriţi apos-toli ai Tăi, ca astfel făcând să putem nădăjdui în mântuirea noastră dând şi altora nădejdea aceasta; că mare eşti Doamne şi bun şi iubitor cum mintea noastră nu poate cuprinde şi Ţie dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt se cuvine slăvire şi închinare, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Maică Preacurată şi pururea fecioară Draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc, maica noastră cea bună, fi cu noi! Nu ne lăsa pe noi cei care credem în tine şi ne închinăm ţie!

Tu mamă eşti şi noi copii tăi suntem. Trece-ne aşadar greşelile şi păcatele noastre, mustrându-ne şi pedepsindu-ne, dar neîndepărtându-ne de la tine. Că tu, bună şi milostivă eşti şi ţie slavă îţi aducem acum şi pururea şi în vecii vecilor.

„Nu cred că o mai duc mult”

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru în ziua sfintei Tale învieri cădem la Ti-ne şi Te rugăm să ne ierţi păcatele şi greşelile noastre să ne treci cu vederea alunecările şi proastele grăiri, să ne ştergi toate uitările şi ticăloasele trândăvii, să ne uiţi îndoielile şi în-tunecările, să ne speli de toată spurcăciunea cea trupească şi cea sufletească.

Şi dă-ne Doamne, întemeiere bună întru sfânta Ta înviere, să credem cu putere în ea, să ne închinăm ei şi să nădăjduim Doamne Iisuse Hristoase, că şi noi vom învia precum Draga dumnezeu ajută-mă să slăbesc, Doamne, acum şi totdeauna şi nu ne alunga de la Tine, după păcatele şi greşelile noastre, ci ne iartă, Doamne şi lasă-ne să rămânem în turma Ta cea cuvântătoare; căci întru aceasta, ne căim, Doamne şi ne scârbim de noi înşine, voind a ne curăţi şi a ne înălţa din nou spre lumina în-văţăturii Tale, Doamne.

Preamărit fi Doamne, dimpreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Cu duşmanii la Iisus merge, Că la vândut pe cel sfânt Pentru 30 de arginţi. Şi cu cuget de satană. De Iisus s-a apropiat Şi pe El l-a sărutat. Jidovii toţi năvălesc Pe Iisus jos îl trântesc, Mâinile-i încătuşează, Şi îl duc cu pare pază.